ที่อยู่

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ลพบุรี