ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ท่านสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ( Thai Government Procurement )เพื่อค้นหาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ได้จากลิงค์ด้านล่าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ